Mental Träning

Inom oss har vi stora resurser vi aldrig utnyttjar. Vi bär på slumrande krafter, som skulle kunna göra oss starkare, lugnare och få oss att lyckas med det vi trodde var omöjligt.

Med Mental Träning lär du dig ett sätt att ta tillvara på dessa krafter. Genom att lära sig ta kontroll över tankar, bilder och känslor kan vi skapa de beteenden och handlingar vi önskar.

När du lärt dig detta så vet du också hur du fyller på inre energi då du behöver den som mest. Detta är viktigt då vi dagligen utsätts för påfrestningar som tar vår energi. Fyller vi inte på så får det, till slut, psykiska och fysiska konsekvenser.

Grundtanken med Mental Träning är att då, vi lärt oss komma in i ett avslappnat tillstånd, programmerar in "minnen av framtiden". Dessa kommer sedan att automatiskt att styra oss mot önskade situationer och beteenden. Detta medför i sin tur att du oroar dig mindre för framtiden och att du utför saker i ett lugnare och mer avspänt tillstånd.

Mental Träning ger också hjälp till dig som vill sluta röka, gå ner i vikt, har sömnbesvär, åt alla som vill fungera och må bättre.

"Det finns inga ickekreativa människor, det finns bara människor i resurslösa sinnestillstånd."