Coaching

bidrar både till ökad effektivitet i arbetet och till bättre relationer i privatlivet.
Det är en uppsättning färdigheter, en filosofi och ett förhållningssätt som alla kan och bör tillägna sig oberoende av yrke eller position.


Tillsammans med din coach upptäcker du vilka fantastiska resurser som finns inom dig. Du skapar de mål och visioner som leder till en livslång utveckling och som skapar motivation och mening på vägen.


Din coach är någon som stödjer dig och ger feedback. Någon som inspirerar dig till förändringar och förbättringar eller som stöttar dig i din nuvarande situation.

I LTK MindCare's coachupplägg ingår:

• Två till fyra individuella samtal i månaden. Antingen genom fysiska möten eller över telefon.

• Uppgifter, övningar och uppföljning. Klienten styr själv inriktningen efter behov.

• Coachens fulla engagemang under hela coachingperioden.

• Kontakt via e-mail och kortare telefonsamtal mellan träffarna.

”Coaching innebär att frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer. Det är inte ett sätt att undervisa utan en metod att hjälpa andra att lära sig själva.”