Priser & Upplägg


ETT UTFORSKANDE SAMTAL

Du får under ca 45 minuter möjlighet att utforska ditt nuläge och din önskade framtid samt sätta och prioritera de, för dig just nu, viktigaste målen och ta fram handlingsalternativ.

Genom det utforskande samtalet får du både prova på Coaching & Mental Träning och får ett värdefullt resultat som är mycket användbart oavsett om du väljer att fortsätta eller ej.

Investering

Privatperson:            500 kr

Företag:                   Enligt offert efter konsultation.


FEM SAMTAL

Du får under fem samtal möjlighet att fokusera på någon/några viktiga frågeställningar.
Kanske handlar det om att reda ut olika alternativ, göra ett vägval eller sätta upp ett mål som ska nås inom en viss tidsperiod?

Kanske behöver du ett bollplank under en tid?
Kanske vill du känna på vad Coaching & Mental Träning kan innebära och åstadkomma? Vi hinner sätta upp mål och göra en handlingsplan, samt komma en bit på vägen - eller till och med ända fram - mot önskade resultat.
Vi hinner följa upp gjorda framsteg och insikter ett par gånger.

De tre första samtalen hålls inom sex veckor för att hålla tempo och få kontinuitet.
Varje samtal är ca 60 minuter långt. Du har också möjlighet att kontakta mig via mail eller telefon mellan samtalen.

För att få största möjliga värde är det viktigt att du gör det du åtager dig och att du är väl förberedd inför samtalen.

Du kommer att få uppgifter och övningar att göra mellan samtalen.

Investering

Privatperson:            3500 kr

Företag:                   Enligt offert efter konsultation.

Vill du fortsätta efter de fem samtalen så gör vi ett upplägg där du abonnerar på tjänsterna månadsvis. Det kan innebära 1,2 eller 3 samtal per månad.

Fördelen med att redan från start bestämma antal samtal och när målet ska vara uppnått är att tidsplanen blir mycket tydlig, både mentalt och på papper.


ARBETA MINDRE MEN EFFEKTIVARE - För Företaget

Upplägg:

• 2 halvdagar

• Vi varvar teori med praktiska övningar och vardagsträning mellan kurstillfällena.

Investering

Enligt offert efter konsultation.
HYPNOSBEHANDLING

Beroendeterapi med hjälp av klinisk hypnos för t.ex. rök- och snusavvänjning, sockersug och annan beroendeproblematik.

Beteendeterapi med hjälp av klinisk hypnos för att t.ex. nå sin ideala målvikt, bli av med destruktiva beteenden och annan beteendeproblematik.

Fobiterapi med hjälp av klinisk hypnos för t.ex. djur & insektsfobier, rampfeber och annan fobiproblematik.

Investering

Enligt offert efter konsultation.Alla priser är exklusive moms och betalning sker via faktura.